De uitdaging

Talloze sportverenigingen staan voor cruciale uitdagingen die hun cultuur sterk beïnvloeden. Dit zijn uitdagingen die een bepalende rol in de koers van sportverenigingen gaan hebben.

Uitdagingen binnen sportverenigingen

In de wereld van sportverenigingen zien we een verschuiving van saamhorigheid naar groeiend individualisme, wat zijn tol eist. Deze veranderingen beïnvloeden niet alleen de kernwaarden van sport, maar raken ook de onmisbare schakels: de vrijwilligers. Ondanks de groei van diverse sporten ervaren we jaarlijks een afname van 280 sportverenigingen, door uitdagingen als vrijwilligerstekort, fusies en financiële druk. In deze veranderende tijden is het behoud van de unieke cultuur van sportverenigingen cruciaal, vooral bij het verwelkomen van nieuwe leden.

Focus op twee essentiële pijlers biedt perspectief voor de toekomst.

sportiviteit

Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat de individualistische houding van leden toeneemt, wat resulteert in minder betrokkenheid van leden en een afname van de sociale cohesie binnen verenigingen.

Samen met de leden van de vereniging gaan we op zoek naar gemeenschappelijke normen en waarden. Door deze gezamenlijke waarden te identificeren en om te zetten in gedragen beleid, streven we naar het herstel van betrokkenheid en het creëren van een sterke, sociale sportvereniging.

vrijwilligers

Driekwart van de verenigingen hebben te maken met een schrijnend vrijwilligerstekort. Juist deze vrijwilligers vormen het kloppende hart van amateurverenigingen, en zonder hun inzet zouden deze verenigingen moeite hebben om overeind te blijven. Vrijwilligers leveren niet alleen een onschatbare bijdrage op het veld maar juist ook daarbuiten.

De methode van De Verschilmaker zorgt voor een gedragen vrijwilligersbeleid.

sportiviteit

sportief gedrag, vrijwilligerstekort, verschilmaker, de verschilmaker, gedragsprobleem sport, oplossing vrijwilligerstekort, onsportief gedrag, uitdagingen vrijwilligerswerk sport.

Een zorgpunt binnen sportverenigingen is het toenemende individualistische gedrag van leden, met name bij de jongere generaties. Deze trend lijkt vooral voort te komen uit het voorbeeld dat zij krijgen, zowel van ouders als trainers, met name uit het betaald voetbal. Dit beïnvloedt hun gedrag zowel op als buiten het veld. Het is de hoogste tijd om gerichte aandacht te schenken aan deze negatieve ontwikkeling en te streven naar een cultuur waar sportiviteit en respect voorop staan.

Bij De Verschilmaker begrijpen we de uitdagingen waarmee sportverenigingen momenteel geconfronteerd worden. Onze missie is niet alleen gericht op het bieden van ondersteuning aan de leden, maar ook op het creëren van bewustwording met betrekking tot het eigen gedrag. Samen kunnen we eraan werken om de essentie van sportverenigingen te behouden en een gezonde toekomst te creëren voor onze gemeenschappen.

Onze route laat zien hoe wij deze uitdagingen samen met de vereniging tackelen.

vrijwilligers

Toegewijde vrijwilligers vormen de ruggengraat van elke sportclub. Helaas zien we een zorgwekkende afname in hun aantal, mede door de groeiende focus op individuele prestaties en de toename van arbeidsparticipatie. In 2015 verrichtte 15,8% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Dit percentage is echter gedaald naar 11,9% in 2021. 

We constateren ook dat met de groei van het aantal leden, de verhouding vrijwilligers tot leden aanzienlijk is verminderd. In 2015 was één vrijwilliger verantwoordelijk voor het ondersteunen van 3,2 leden. Nu, in 2023, staat één vrijwilliger gelijk aan het ondersteunen van 6,2 leden.

Deze ontwikkelingen beïnvloeden de dynamiek van sportverenigingen en vraagt om serieuze aandacht. 

Samen bouwen aan verandering

Verandering begint bij bewustwording en draagvlak. Het is cruciaal om leden bewust te maken van de impact van hun gedrag. Dit creëert verantwoordelijkheid en draagt bij aan een positieve sportcultuur, zowel binnen als buiten de vereniging.

Een beleid dat door leden wordt gedragen, heeft meer kans op succes en duurzaamheid. Actieve betrokkenheid van leden bij het vormgeven van beleid stimuleert eigenaarschap en bevordert positieve verandering. 

Nieuwsgierig wat we doen om deze positieve gedragsverandering bij jouw sportvereniging te realiseren?

Maatwerk voor iedere vereniging

De Verschilmaker biedt ondersteuning aan de vereniging op drie verschillende niveaus. Tijdens het oriënterende gesprek bespreken we de niveaus die het beste passen bij de behoeften van de vereniging. De uiteindelijke keuze ligt volledig bij de vereniging.

Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden, elk met een variërende mate van ondersteuning vanuit De Verschilmaker. In het Basis Support Pakket wordt er veel zelfstandigheid van de vereniging verwacht, terwijl De Verschilmaker in het Totaal Support Pakket nagenoeg alle werkzaamheden en organisatie op zich neemt. Het is van essentieel belang dat de vereniging een realistische en passende keuze maakt.

Tijdens ons gesprek verkennen we graag welk niveau het beste aansluit bij de specifieke situatie van de vereniging.

Welk supportpakket pas het best bij uw vereniging?

Basis

Support
 • 50 uur support
 •  
 • Volledig advies op maat
 •  
 • Ondersteuning (75%)
 •  
 • Implementatiebegeleiding (50%)
 •  
 • Meerjarige toegang tot de community

Totaal

Support
 • 100 uur support
 •  
 • Volledig advies op maat
 •  
 • Volledige ondersteuning
 •  
 • Volledige implementatiebegeleiding
 •  
 • Meerjarige toegang tot de community

Uitgebreid

Support
 • 75 uur support
 •  
 • Volledig advies op maat
 •  
 • Volledige ondersteuning
 •  
 • Implementatiebegeleiding (75%)
 •  
 • Meerjarige toegang tot de community