De route

Een transparant en breed gedragen proces vormt de essentiële schakel voor het creëren van een gemeenschap van sportieve en betrokken leden.

de verschilmaker route

De Verschilmaker hecht veel waarde aan een transparant en gedragen proces, waarbij leden en bestuur nauw samenwerken en de vooraf overeengekomen route volgen. We zijn ervan overtuigd dat de kracht van verandering ligt in de betrokkenheid en ideeën van de mensen die deel uitmaken van de vereniging.

Tijdens het proces is het essentieel om de leden regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang. De Verschilmaker Route is geen “one size fits all” benadering. We vinden het cruciaal dat de verenigingscultuur en identiteit van elke vereniging centraal staan. Daarom zal de uitwerking van de route voor elke vereniging uniek en authentiek zijn. Draagvlak en herkenning vormen hierbij kritische succesfactoren.

Door nauw samen te werken en de unieke kenmerken van elke vereniging te respecteren, streven we ernaar om een positieve en blijvende verandering teweeg te brengen in het verenigingsleven.

De verschilmaker route biedt een aanpak die past bij de cultuur van onze sportvereniging.

sportief gedrag, vrijwilligerstekort, verschilmaker, de verschilmaker, gedragsprobleem sport, oplossing vrijwilligerstekort, onsportief gedrag, uitdagingen vrijwilligerswerk sport.
In de oriëntatiefase maken sportverenigingen kennis met De Verschilmaker. Hier staan we voor de uitdagingen waar verenigingen mee te maken hebben en onderzoeken we de impact die De Verschilmaker kan hebben. Ontdek samen met ons hoe wij een positief verschil kunnen maken voor jouw vereniging en haar leden. route afbeelding
sportief gedrag, vrijwilligerstekort, verschilmaker, de verschilmaker, gedragsprobleem sport, oplossing vrijwilligerstekort, onsportief gedrag, uitdagingen vrijwilligerswerk sport.
In de overwegingsfase nemen we de tijd om de uitdagingen op het gebied van vrijwilligersbeleid en gedrag binnen de verenigingen te identificeren. Hierbij speelt de cruciale beslissing of De Verschilmaker wordt ingezet om deze uitdagingen aan te pakken een centrale rol. Zodra de keuze is gemaakt om de Verschilmaker Route te volgen, worden direct de eerste acties in gang gezet. route afbeelding
sportief gedrag, vrijwilligerstekort, verschilmaker, de verschilmaker, gedragsprobleem sport, oplossing vrijwilligerstekort, onsportief gedrag, uitdagingen vrijwilligerswerk sport.
In de onderzoeksfase stellen we op basis van gedegen onderzoek vast welke doelen de vereniging wil bereiken en plannen we de activiteiten in. Dit omvat de specifieke wanneer, hoe en door wie deze worden uitgevoerd. In dit onderzoek worden verschillende methoden toegepast, waaronder meerdere spiegelbijeenkomsten. Deze fase is niet alleen bestemd om kennis te vergaren, maar dient ook als middel om draagvlak te creëren en bewustzijn te bevorderen binnen de vereniging. route afbeelding
sportief gedrag, vrijwilligerstekort, verschilmaker, de verschilmaker, gedragsprobleem sport, oplossing vrijwilligerstekort, onsportief gedrag, uitdagingen vrijwilligerswerk sport.
In de fase van Uitwerken & Implementeren presenteren we het Plan van Aanpak aan het bestuur en de leden, waarbij we de contouren schetsen voor de volgende stappen. Hierbij wordt specifieke aandacht besteed aan de uitwerking van het waarderingssysteem en de integratie van gamification. Parallel hieraan wordt met zorg en creativiteit gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van diverse communicatiemiddelen. Om het proces gestroomlijnd te houden, worden alle gemaakte keuzes en activiteiten nauwkeurig gedigitaliseerd. Dit zorgt voor een efficiënte en geïntegreerde aanpak, waarbij het digitale component een essentiële rol speelt in het succesvol implementeren van de beoogde veranderingen. route afbeelding
sportief gedrag, vrijwilligerstekort, verschilmaker, de verschilmaker, gedragsprobleem sport, oplossing vrijwilligerstekort, onsportief gedrag, uitdagingen vrijwilligerswerk sport.
In de afsluitende fase van Loyaliteit organiseren we jaarlijkse bijeenkomsten waar bevindingen, uitdagingen, plannen en innovaties openlijk worden besproken. Als partner van De Verschilmaker krijgt de vereniging het privilege om het logo te gebruiken, na overleg en goedkeuring van De Verschilmaker, evenals toegang tot campagnemateriaal. Om de betrokkenheid te waarborgen, bieden we een toegankelijke helpdesk en ondersteuning bij eventuele uitdagingen op de vereniging. Bovendien wordt de vereniging uitgenodigd om actief deel te nemen aan de community, waardoor er een blijvend netwerk ontstaat van geëngageerde sportverenigingen. route afbeelding
sportief gedrag, vrijwilligerstekort, verschilmaker, de verschilmaker, gedragsprobleem sport, oplossing vrijwilligerstekort, onsportief gedrag, uitdagingen vrijwilligerswerk sport.

Verschilmakers staan centraal

Het daadwerkelijk realiseren van verschilmakers binnen sportverenigingen is een intensief traject. Onze Verschilmaker Route vormt de ruggengraat van dit intensieve traject. Om deze route nog krachtiger te maken, hebben we slimme tools geïntegreerd die de weg naar een sportieve cultuur mogelijk maken.

Maatwerk voor iedere vereniging

De Verschilmaker biedt ondersteuning aan de vereniging op drie verschillende niveaus. Tijdens het oriënterende gesprek bespreken we de niveaus die het beste passen bij de behoeften van de vereniging. De uiteindelijke keuze ligt volledig bij de vereniging.

Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden, elk met een variërende mate van ondersteuning vanuit De Verschilmaker. In het Basis Support Pakket wordt er veel zelfstandigheid van de vereniging verwacht, terwijl De Verschilmaker in het Totaal Support Pakket nagenoeg alle werkzaamheden en organisatie op zich neemt. Het is van essentieel belang dat de vereniging een realistische en passende keuze maakt.

Tijdens ons gesprek verkennen we graag welk niveau het beste aansluit bij de specifieke situatie van de vereniging.

Welk supportpakket pas het best bij uw vereniging?

Basis

Support
 • 50 uur support
 •  
 • Volledig advies op maat
 •  
 • Ondersteuning (75%)
 •  
 • Implementatiebegeleiding (50%)
 •  
 • Meerjarige toegang tot de community

Totaal

Support
 • 100 uur support
 •  
 • Volledig advies op maat
 •  
 • Volledige ondersteuning
 •  
 • Volledige implementatiebegeleiding
 •  
 • Meerjarige toegang tot de community

Uitgebreid

Support
 • 75 uur support
 •  
 • Volledig advies op maat
 •  
 • Volledige ondersteuning
 •  
 • Implementatiebegeleiding (75%)
 •  
 • Meerjarige toegang tot de community