Over de verschilmaker

“The proper function of man is to live, not to exist. I shall not waste my days in trying to prolong them. I shall use my time.”

Waarom wij het verschil maken

Wij geloven in het creëren van een duurzame sportieve cultuur binnen sportverenigingen, waarin leden zowel binnen als buiten het veld bewust, betrokken, met plezier en met sportiviteit recreëren. Ons diepere doel is samen met verenigingen een verschil te maken. We streven ernaar niet alleen een positieve impact op de vereniging zelf te realiseren, maar ook een blijvende invloed op de individuele leden uit te oefenen. Samen bouwen we aan een toekomst waarin een sportvereniging gedragen wordt door al haar leden.

Missie

De Verschilmaker is er voor verenigingen die impact willen maken. Wij geloven in de potentie van verenigingen om leden, begeleiders, bezoekers en vrijwilligers te inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Onze missie is om deze leden uit te dagen om zich in allen opzichten sportief te gedragen, zowel binnen als buiten de vereniging.

We doen het samen!

Visie

De visie van De Verschilmaker is om een toekomst te creëren waar sportverenigingen een omgeving zijn waar we het samen doen. We geloven in een verenigingsleven waarin iedereen binnen de vereniging, in zijn of haar vermogen, een actieve en betrokken bijdrage levert.

De Verschilmaker gaat verder dan het speelveld: het omvat het vormen van een cultuur waarin leden zich bewust zijn van hun impact en met enthousiasme bijdragen aan de groei van de vereniging.

Kernwaarden

Leden zijn zich bewust van hun rol en bijdrage aan de vereniging, zowel op als naast het veld. Ze erkennen hoe hun gedrag de sfeer en werking van de club beïnvloedt en nemen verantwoordelijkheid voor hun acties. Dit bevordert een cultuur waarin iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.

Leden tonen betrokkenheid door actieve participatie en ondersteuning. Dit omvat deelname aan trainingen, wedstrijden en sociale activiteiten. Ze investeren tijd en energie in de groei en het welzijn van de vereniging, wat de onderlinge band en het gemeenschapsgevoel versterkt.

Plezier staat voorop, waarbij leden de vrijheid hebben om het beste uit zichzelf te halen, zonder dat dit ten koste gaat van anderen. Sport en activiteiten binnen de vereniging zijn leuk en motiverend, wat bijdraagt aan persoonlijke groei en een positieve sfeer.

Sportiviteit is de ruggengraat van onze kernwaarden. Het omvat niet alleen eerlijk spel en respect voor regels, maar ook het streven naar een positieve en gezonde sportieve cultuur. Het gaat verder dan winnen of verliezen; het gaat om de manier waarop we samengroeien, leren en genieten van sport.

Hoe wij het verschil maken

Via betrokkenheid, maatwerk en positieve gedragsverandering. Onze aanpak is gebaseerd op intensieve betrokkenheid van leden, bestuur en kader. We creëren een maatwerk route, omdat we begrijpen dat elke vereniging uniek is. Met nudging als subtiele techniek streven we naar positieve gedragsverandering. Onze strategie omvat het optimaliseren van vrijwilligersbeleid, het bevorderen van gewenst gedrag, en het gebruik van digitale tools zoals Sportlink.

sportief gedrag, vrijwilligerstekort, verschilmaker, de verschilmaker, gedragsprobleem sport, oplossing vrijwilligerstekort, onsportief gedrag, uitdagingen vrijwilligerswerk sport.

Wat wij doen om het verschil te maken

sportief gedrag, vrijwilligerstekort, verschilmaker, de verschilmaker, gedragsprobleem sport, oplossing vrijwilligerstekort, onsportief gedrag, uitdagingen vrijwilligerswerk sport.

Bij De Verschilmaker geloven we in concrete acties om sportverenigingen te versterken. Via onze innovatieve Verschilmaker Route integreren we effectieve methoden zoals digitalisering, nudging, teamovereenkomsten, waardering en gamification.

Digitalisering versnelt en verbetert processen, terwijl nudging subtiel gewenst gedrag stimuleert. Teamovereenkomsten versterken het collectieve gevoel, terwijl waardering de motor is van betrokkenheid. Gamification maakt van sportieve doelen een plezierige uitdaging.

Deze geïntegreerde aanpak richt zich op het aanmoedigen van sportief gedrag en het verminderen van vrijwilligerstekorten. Samen werken we aan het creëren van een bloeiende en samenhangende sportgemeenschap.

Ontdek de weg naar verandering met De Verschilmaker, waar actie de sleutel is tot duurzame transformatie.

Maatwerk voor iedere vereniging

De Verschilmaker biedt ondersteuning aan de vereniging op drie verschillende niveaus. Tijdens het oriënterende gesprek bespreken we de niveaus die het beste passen bij de behoeften van de vereniging. De uiteindelijke keuze ligt volledig bij de vereniging.

Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden, elk met een variërende mate van ondersteuning vanuit De Verschilmaker. In het Basis Support Pakket wordt er veel zelfstandigheid van de vereniging verwacht, terwijl De Verschilmaker in het Totaal Support Pakket nagenoeg alle werkzaamheden en organisatie op zich neemt. Het is van essentieel belang dat de vereniging een realistische en passende keuze maakt.

Tijdens ons gesprek verkennen we graag welk niveau het beste aansluit bij de specifieke situatie van de vereniging.

Welk supportpakket pas het best bij uw vereniging?

Basis

Support
 • 50 uur support
 •  
 • Volledig advies op maat
 •  
 • Ondersteuning (75%)
 •  
 • Implementatiebegeleiding (50%)
 •  
 • Meerjarige toegang tot de community

Totaal

Support
 • 100 uur support
 •  
 • Volledig advies op maat
 •  
 • Volledige ondersteuning
 •  
 • Volledige implementatiebegeleiding
 •  
 • Meerjarige toegang tot de community

Uitgebreid

Support
 • 75 uur support
 •  
 • Volledig advies op maat
 •  
 • Volledige ondersteuning
 •  
 • Implementatiebegeleiding (75%)
 •  
 • Meerjarige toegang tot de community