De methode

Ontgrendel het potentieel van jouw sportvereniging met onze bewezen methodes.                                                                                                                   Samen met leden van de vereniging onderzoeken we hoe onze methodes passend worden voor jullie verenigingscultuur.

De kracht van onze methode

Binnen het realiseren van onze ambitie richten we ons op twee kernpijlers: Sportiviteit en Vrijwilligers. Wat onze aanpak uniek maakt, is dat we deze pijlers niet los van elkaar zien, maar juist naast elkaar inzetten om een synergetische cultuur te creëren.

Wij geloven erin dat sportiviteit en vrijwilligerswerk hand in hand gaan. Wanneer leden zich sportief gedragen op en rondom de velden, verlaagt dit de drempel om vrijwilligerswerk te doen. Deze wederzijdse versterking zorgt voor een cultuur waarin samenwerking en betrokkenheid centraal staan.

Samen streven we naar een vereniging die sterker en hechter is: samen één, samen beter.

sportiviteit

In het kader van sportiviteit bespreken we met de leden het gewenste gedrag en de gewenste cultuur. We identificeren uitdagingen en stellen normen en waarden vast die sportiviteit, respect, teamgeest en plezier stimuleren. Met ons Community Reward System stimuleren we leden om bij te dragen aan een sportieve cultuur.

vrijwilligers

Binnen de pijler van vrijwilligers richten we ons op het werven, behouden, stimuleren en waarderen van vrijwilligers. We onderzoeken huidige processen, identificeren knelpunten en ontwikkelen oplossingen die passen bij de vereniging. Samen streven we naar een effectief vrijwilligersbeleid dat rekening houdt met de behoeften en mogelijkheden van de vereniging en haar leden.

Verschilmakers staan centraal

Het daadwerkelijk realiseren van verschilmakers binnen sportverenigingen is een intensief traject. Onze Verschilmaker Route vormt de ruggengraat van dit intensieve traject. Om deze route nog krachtiger te maken, hebben we slimme tools geïntegreerd die de weg naar een sportieve cultuur mogelijk maken.

Nudging

Bij De Verschilmaker omarmen we nudging als een luchtige, doch effectieve methode om leden subtiel te beïnvloeden. Van ludieke borden tot inspirerende uitdagingen, nudging is onze manier om sportief gedrag te stimuleren. Of het nu gaat om nette kleedkamers, waardering voor vrijwilligers, of zorgvuldig omgaan met verenigingsmaterialen, deze speelse aanpak creëert een cultuur van respect en verantwoordelijkheid.

Teamovereenkomst

Als team win je en verlies je binnen de veldlijnen, waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid en rol draagt. Maar deze betrokkenheid beperkt zich niet tot het speelveld. Buiten het veld heb je als individu en als team verantwoordelijkheden naar elkaar en de vereniging. Via onze teamovereenkomsten leggen we deze gezamenlijke afspraken vast, waardoor helderheid ontstaat over wat er van elk teamlid wordt verwacht. Zo bouwen we samen aan een cultuur van respect en betrokkenheid, waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt aan het succes, zowel binnen als buiten de velden.

Gamification

We omarmen gamification als een krachtig instrument om leden van de vereniging te stimuleren tot sportief gedrag. Dit gaat verder dan traditionele methoden. Door diverse vormen van gamification toe te passen, maken we het bevorderen van sportiviteit leuk en boeiend. Of het nu gaat om uitdagingen, beloningen, of competitieve elementen, we zorgen ervoor dat sportief gedrag niet alleen een verantwoordelijkheid is, maar ook een plezierige ervaring.

Digitalisering

Samen met de vereniging wordt een sprong voorwaarts gemaakt in het digitaliseren van vrijwilligerstaken. En nee, we hebben het hier niet over digitale bardiensten. We bedoelen iets veel krachtigers. Met de voetbal.nl app maken we vrijwilligerstaken inzichtelijk en beschikbaar voor alle leden van de vereniging. Het is een innovatieve stap om taken efficiënter te beheren en voor iedereen toegankelijk te maken. Digitalisering is een cruciale stap in het proces, waardoor vrijwilligerswerk een gedeelde, digitaal ondersteunde ervaring wordt.

Waardering

De Verschilmaker erkent de cruciale rol van waardering naar vrijwilligers. Het gevoel dat je ertoe doet, is essentieel. Vrijwilligers maken het verschil voor de vereniging, en hun toewijding verdient erkenning, in welke vorm dan ook. Hoe deze waardering eruitziet, laten we afhangen van de unieke identiteit van elke vereniging.

de verschilmaker zorgt ervoor dat wij onze missie
"samen een, samen beter" verder vorm kunnen geven.

Maatwerk voor iedere vereniging

De Verschilmaker biedt ondersteuning aan de vereniging op drie verschillende niveaus. Tijdens het oriënterende gesprek bespreken we de niveaus die het beste passen bij de behoeften van de vereniging. De uiteindelijke keuze ligt volledig bij de vereniging.

Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden, elk met een variërende mate van ondersteuning vanuit De Verschilmaker. In het Basis Support Pakket wordt er veel zelfstandigheid van de vereniging verwacht, terwijl De Verschilmaker in het Totaal Support Pakket nagenoeg alle werkzaamheden en organisatie op zich neemt. Het is van essentieel belang dat de vereniging een realistische en passende keuze maakt.

Tijdens ons gesprek verkennen we graag welk niveau het beste aansluit bij de specifieke situatie van de vereniging.

Welk supportpakket pas het best bij uw vereniging?

Basis

Support
 • 50 uur support
 •  
 • Volledig advies op maat
 •  
 • Ondersteuning (75%)
 •  
 • Implementatiebegeleiding (50%)
 •  
 • Meerjarige toegang tot de community

Totaal

Support
 • 100 uur support
 •  
 • Volledig advies op maat
 •  
 • Volledige ondersteuning
 •  
 • Volledige implementatiebegeleiding
 •  
 • Meerjarige toegang tot de community

Uitgebreid

Support
 • 75 uur support
 •  
 • Volledig advies op maat
 •  
 • Volledige ondersteuning
 •  
 • Implementatiebegeleiding (75%)
 •  
 • Meerjarige toegang tot de community