De route naar sportiviteit en gewaardeerde vrijwilligers

Vrijwilligerstekorten
0 %

75% van de Nederlandse sportverenigingen worden geconfronteerd met tekorten aan vrijwilligers, wat de dreiging van sluiting met zich meebrengt.

Wekelijkse incidenten
0

Elke week wordt de Nederlandse sportgemeenschap geconfronteerd met 300 incidenten van ongewenst gedrag, wat leidt tot een onprettige sportcultuur.

Sportverenigingen onder druk
0

Door de jaarlijkse afname van gemiddeld 280 sportverenigingen, ondervinden sportverenigingen meer ledenaantallen. Hierdoor ontstaan nieuwe uitdagingen binnen de huidige verenigingscultuur.

Sportverenigingen staan onder druk

sportief gedrag, vrijwilligerstekort, verschilmaker, de verschilmaker, gedragsprobleem sport, oplossing vrijwilligerstekort, onsportief gedrag, uitdagingen vrijwilligerswerk sport.

Een groot deel van de Nederlandse sportverenigingen staan tegenwoordig voor grote uitdagingen, zoals een gebrek aan vrijwilligers en afnemend sportief gedrag. De Verschilmaker begrijpt hoe ingrijpend deze uitdagingen zijn voor de toekomst van jouw sportvereniging.

De Verschilmaker streeft ernaar om samen met verenigingen een positief verschil te maken.

We creëren impact door niet alleen blijvende invloed uit te oefenen op de vereniging, maar ook op de individuele leden. Het is een gezamenlijke reis waarin we samen bouwen aan een toekomst waarin elke sportvereniging gedragen wordt door haar leden.

Laat je inspireren door onze unieke Verschilmaker Route, speciaal ontwikkeld om deze uitdagingen aan te pakken. Het is de weg naar een vereniging waar alle leden zich betrokken voelen.

Deze sportverenigingen gingen je voor

Uitdagingen binnen sportverenigingen

Binnen Nederlandse sportverenigingen merken we een verschuiving van gemeenschapszin naar groeiend individualisme, wat zijn tol eist. Deze veranderingen beïnvloeden niet alleen de kernwaarden van sport, maar raken ook de onmisbare schakels: de vrijwilligers. Ondanks de groei van diverse sporten ervaren we jaarlijks een afname van gemiddeld 280 sportverenigingen. De meest voorkomende oorzaken van deze dalingen zijn tekorten aan vrijwilligers, fusies van verenigingen en een afname van leden, met financiële moeilijkheden als gevolg.

In deze veranderende tijden is het behoud van de unieke cultuur van sportverenigingen cruciaal, vooral bij het verwelkomen van nieuwe leden. De Verschilmaker focust zich op twee essentiële pijlers die perspectief bieden voor een gedragen toekomst.

sportiviteit

Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor een toenemende individualistische houding onder leden, wat leidt tot verminderde betrokkenheid en afnemende sociale cohesie binnen verenigingen.

Samen met de leden van de vereniging gaan we op zoek naar gedeelde normen en waarden. Door deze gezamenlijke waarden te identificeren en te vertalen naar gedragen beleid, streven we naar het herstel van betrokkenheid en het creëren van een sterke, sociale sportvereniging.

vrijwilligers

Driekwart van de verenigingen kampt met een schrijnend tekort aan vrijwilligers. Juist deze vrijwilligers vormen het kloppende hart van amateurverenigingen, en zonder hun inzet zouden deze verenigingen moeite hebben om overeind te blijven. Vrijwilligers zijn degenen die het verschil maken voor anderen.

De methode van De Verschilmaker zorgt voor een gedragen vrijwilligersbeleid, waar elk lid op zijn of haar manier een steentje bijdraagt.

Verschilmakers staan centraal

Het daadwerkelijk realiseren van verschilmakers binnen sportverenigingen is een intensief traject. Onze Verschilmaker Route vormt de ruggengraat van dit intensieve traject. Om deze route nog krachtiger te maken, hebben we slimme tools geïntegreerd die de weg naar een sportieve cultuur mogelijk maken.

Samen met DE vERSCHILMAKER heeft s.v. Leones een gedragen en gewaardeerd vrijwilligersbeleid kunnen vormen.

Maatwerk voor iedere vereniging

De Verschilmaker biedt ondersteuning aan de vereniging op drie verschillende niveaus. Tijdens het oriënterende gesprek bespreken we de niveaus die het beste passen bij de behoeften van de vereniging. De uiteindelijke keuze ligt volledig bij de vereniging.

Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden, elk met een variërende mate van ondersteuning vanuit De Verschilmaker. In het Basis Support Pakket wordt er veel zelfstandigheid van de vereniging verwacht, terwijl De Verschilmaker in het Totaal Support Pakket nagenoeg alle werkzaamheden en organisatie op zich neemt. Het is van essentieel belang dat de vereniging een realistische en passende keuze maakt.

Tijdens ons gesprek verkennen we graag welk niveau het beste aansluit bij de specifieke situatie van de vereniging.

Welk supportpakket pas het best bij uw vereniging?

Basis

Support
 • 50 uur support
 •  
 • Volledig advies op maat
 •  
 • Ondersteuning (75%)
 •  
 • Implementatiebegeleiding (50%)
 •  
 • Meerjarige toegang tot de community

Totaal

Support
 • 100 uur support
 •  
 • Volledig advies op maat
 •  
 • Volledige ondersteuning
 •  
 • Volledige implementatiebegeleiding
 •  
 • Meerjarige toegang tot de community

Uitgebreid

Support
 • 75 uur support
 •  
 • Volledig advies op maat
 •  
 • Volledige ondersteuning
 •  
 • Implementatiebegeleiding (75%)
 •  
 • Meerjarige toegang tot de community